Unicaskolan

Unicaskolan

Med plats för 350 elever är skolan utformad för att möta dagens moderna lärandebehov. Lokalerna är öppna och lättillgängliga.

Byggår: 2015
Bruttoarea:  5 300 m2
Byggherre: NCC Building
Byggentreprenör: 
Arkitekt och bildkälla: Liljewall