Dampsaga Dagis

Dampsaga Dagis : Lett-Tak Systemer

Lett-Tak har levererat tak till Dampsaga Dagis på Hellebæk, Kongsberg i Norge som är en 700m² låg energi dagis. Hellebæk utvecklas till en ny sentrumsnær område i Kongsberg, och som ett resultat av en önskad högre densitet blir befintliga förskolor flyttas till en grön lunga längre söderut på Hellebæk. Förskolor är en av de första utvecklingsstadier ett banbrytande projekt för området, och en signal för en spännande utveckling.

Byggnaden har en tydlig trepartsorganisation som gör det enkelt att orientera sig på dagis. Byggnaden är organiserad kring en enande mellersta delen med ljus stor och sammanhängande gemensamt över 2 våning. Norr om gemensamma sektionsingångar och garderober i 1.etg och HR zon i 2: a våningen. Detta är relativt introverta funktioner som tål en mer sluten klimatskal med mindre öppna fält. Alla avdelningar har stora fönster mot söder område för tillräckligt dagsljus och solljus och ger god kontakt mellan lekplatser.