Upphängning

Upphängning

Sprinkler

I de flesta byggnader är det vanligt att förbereda taket för infästning av olika installationer. Det är avgörande att säkerställa korrekt utförande för att behålla takets funktionalitet och uppfylla ljud- och brandkrav. Detta kan innefatta installation av sprinklersystem, personhissar, ventilationssystem, elektriska komponenter eller nedsänkta innertak, bland annat.

Lett-Tak anpassar monteringslösningarna efter projektets krav och vår tekniska avdelning bistår med rätt dimensionering och placering av upphängningen för att säkerställa optimal prestanda och stabilitet i takkonstruktionen.

  1. Dokument ikon
    Upphängning av sprinkler i Lett-Tak.element630 KB
  2. Dokument ikon
    Upphängning i underkant av Lett-Tak-element503 KB
  3. Dokument ikon
    Upphängning med vippankare i Lett-Tak-element56 KB

Kontakta oss om du har frågor om upphängning i Lett-Tak-element.