Teknisk dokumentation om takkassetten

Elementen tillgodoser kundernas krav efter ca 40 år av utveckling,
och är det bäst testade taket på marknaden.


Brandklasser

Element med 30 mm innertaksisolering har ett brandmotstånd  som motsvarar  REI-30 i förhållande till  NSEN 13501-2, medan element utan innertaksisolering har ett brandmotstånd som motsvarar REI-15.
Takelement med innertak av TRP-plåt och 50 mm stenull har  ett brandmotstånd som motsvarar REI-60. Element med 100 mm innertaksisolering har ett brandmotstånd som motsvarar  REI-90.
Värdena gäller vid brand från undersida. Se vårt tekniska godkännande: Teknisk Godkjenning nr. 2215 fra SINTEF Certification (på norska).

Detaljsnitt av element

Ljud

Mätning av ljudabsorbering med Lett-Tak element

Norges byggforskningsinstitut har på uppdrag av AS Lett-Tak Systemer utfört mätningar av ljudabsorberande faktorer på olika typer av Lett-Tak element med och utan ljudabsorberande undersidor.

Mätningarna utfördes i NBI’s ljudlaboratorium (ventilationslaboratoriet). Resultaten visar att ljudabsorberingen från  Lett-tak element är synnerligen god då utförandet har gjorts med perforerad skiva och tilläggsisolering (30-50 mm mineralull). Alla typer av perforerade skivor och tilläggsisolering (30-50 mm mineralull) ger synnerligen god ljudabsorbering, alla med vägda värden, αw från 0,85- 1,00. Perforeringsgraden gav en obetydlig skillnad i absorberingsfaktor. Lett-Tak levereras med 15-17 % perforeringsgrad som standard. Rapport om ljudabsorbtionsmätning av Lett-Tak-element, rapport nr. O 7691 (PDF på norska).

Slutrapport Flanktransmission

Mätningar har gjorts på Lett-tak-element typ 31, som har anlagts som flankerande konstruktion.  Som skiljekonstruktion användes en lätt vägg av dubbelgips. Resultaten visar att element med genomgående korrugerad stålplatta ger stor flanktransmission jämfört med andra lösningar för anslutning till vägg. Vid laboratoriemätningar uppnåddes en total ljudreduktion för väggar och element från Rw = 38 dB till Rw = 62 dB, beroende på anslutningslösningar mellan takelement och vägg. Flanktransmission, rapport nr. 100725 / 01 (PDF på norska). Se också Detaljsnitt for konstruksjon (LT-D). Målerapport Luftgjennomgang (PDF på norska) og Målerapport Luftlydsgjennomgang (PDF på norska). Resultat Sintef Sound Reduction index (PDF).

Tekniska godkännanden

SINTEF Certification sida för Tekniskt godkännande nr. 2215
SINTEF Certification European Technical Assessment (ETA)
Tilhörande detaljer till tekniskt godkännande och ETA (pdf)

Centralt godkännande

Lett-Tak Systemer AS, med organisationsnummer 988782300, har centralt godkännande för följande områden:

  • Projektering av Byggfysik i åtgärdsklass 3
  • Projektering av Byggsäkerhet i åtgärdsklass 3
  • Utförande av Montering av bärande metall eller betongkonstruktioner i åtgärdsklass 3

https://dibk.no/

FDV

Lett-Tak levererat med underlagspapp

FDV (pdf)
SINTEF Certification godkännande TG 2215 Lett-Tak
Bilaga 2: Datablad Isola papp (pdf)

Lett-Tak levererat med Protan SE 1,6

FDV (pdf)
SINTEF Certification godkännande TG 2215  Lett-Tak
SINTEF Certification godkännande TG 2010 Protan

LT-D Lydreduserende løsninger

Veiledende detaljtegninger

LT-D-01: Hel himlingsplate, Rw=38 dB (pdf) / (DWG)
LT-D-02: Sliss i himlingsplate, Rw=61 dB (pdf) / (DWG)
LT-D-03: Hattebeslag med sliss i himling, Rw=58 dB (pdf) / (DWG)
LT-D-04: Hattebeslag med sliss og skumlist, Rw=60 dB (pdf) / (DWG)
LT-D-05: 2 lag gips med sliss, Rw=62 dB (pdf) / (DWG)

LT-E Teleskopløsninger

Veiledende detaljtegninger

LT-E-1-1: Teleskopløsning i elementets tverretning med hel himling (pdf)
LT-E-1-2: Teleskopløsning i elementets tverretning med sliss i himling (pdf)
LT-E-2-1: Teleskopløsning i elementets lengderetning med hel himling (pdf)
LT-E-2-2: Teleskopløsning i elementets lengderetning med sliss i himling (pdf)

LT-F Vippeanker

Veiledende detaljtegninger

LT-F-01: Oppheng ved bruk av Vippeanker (pdf) / (DWG)